Chính sách Bảo Mật

Khi mua hàng tại Đặc Sản Bình Định Bà Tròn, chúng tôi coi việc bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Các thông tin do khách hàng để lại nhằm mục đích hàng hóa được giao tới chính xác và nhanh chóng nhất, Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi để lại đơn hàng và các thông tin giao hàng đã được điền trong phiếu thông tin giao hàng.

Chúng tôi cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba nếu không được sự cho phép và đồng ý của khách hàng trong tất cả các trường hợp

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của khách hàng là thuộc về khách hàng, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà khách hàng chia sẻ với chúng tôi.

Câu Hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, quan tâm và ủng hộ Đặc Sản Bình Định Bà Tròn.