Đặc sản truyền thống xứ Nẫu. Món ăn đậm đà bản chất dân tộc . Thắm đượm tình quê .

KHÁM PHÁ CỬA HÀNG

BLOG Du LỊCH ẨM THỰC

Đặc sản Bình Định Bà Tròn

facebook.com/dacsanbinhdinhbatron/

Địa chỉ 1: 341/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh P24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: 218 Diên Hồng Quy Nhơn, Bình Định

Hotline: 0905 329 232