Sản phẩm của Công ty Cổ phần Hải Châu đưa ra trên thị trường là các sản phẩm về nước mắm các loại, mắm tôm, mắm chua, muối các loại, bột canh, … Để sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng, Công ty đã quyết tâm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 với cam kết như sau:

“Công ty Cổ phần Hải Châu cam kết sản xuất và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng, chất lượng cao, ổn định, giá cả phù hợp”.

– Nhân viên Công ty chúng tôi có chung mục đích là đảm bảo thực phẩm an toàn bằng các xác định, kiểm soát và ngăn chặn các mối nguy tới an toàn thực phẩm.

– Để giữ vững cam kết này Công ty quyết tâm thực hiện chính sách an toàn thực phẩm thông qua hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005.

– Tăng cường các biện pháp quản lý để kiểm soát tốt các quá trình sản xuất kinh doanh và cải tiến các quá trình ngày một tốt hơn.

– Huy động, tập trung tối đa các nguồn lực để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của an toàn thực phẩm.

– Tuân thủ các yêu cầu pháp luật, chế định có liên quan.

Chính sách này được thông tin để toàn bộ cán bộ công nhân viên thấu hiểu và cùng nhau làm việc hiệu quả nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.