Các loại chả

Chả bò Bình Định

195.000 
435.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Mực Rim Bình Định

175.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Cá đù cháy tỏi

95.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Cá mai sa tế

95.000 
110.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng nước dừa

70.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò miếng – Đặc sản Bình Định

380.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò sợi Bình Định

340.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè trắng

95.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Mắm cá thu Bình Định

95.000