110.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng nước dừa

70.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè đen

65.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò miếng – Đặc sản Bình Định

380.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Bánh tráng tôm – Đặc sản Bình Định Bà Tròn

80.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò sợi Bình Định

340.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè trắng

95.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Mắm cá thu Bình Định

95.000 
435.000