Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Cá đù cháy tỏi

95.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Cá mai sa tế

95.000 
110.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng nước dừa

70.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè đen

65.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò miếng – Đặc sản Bình Định

380.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Khô bò sợi Bình Định

340.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè trắng

95.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Mắm cá thu Bình Định

95.000