40.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Mắm tôm Bình Định

75.000 

Các loại chả

Tré Bình Định

35.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Bánh tráng nhúng – Đặc sản Bình Định

40.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Tương ớt xào Quy Nhơn

30.000 

Bánh truyền thống

Bánh đậu xanh, đậu đen

50.000 

Bánh truyền thống

Bánh ít lá gai Bình Định

50.000 

Bánh truyền thống

Bánh hồng Bình Định

55.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Bánh tráng tôm – Đặc sản Bình Định Bà Tròn

80.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè đen

65.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Cá bống biển cắt sợi

90.000 

Các loại mắm nước chấm truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Mắm nêm Bình Định

95.000 

Bánh tráng nướng nhúng truyền thống

Đặc sản Bình Định – Bánh tráng mè trắng

95.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Cá lao rim Bình Định

85.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Ghẹ sữa ram

90.000 

Các loại chả

Chả lụa Bình Định

95.000 

Các loại chả

Chả bò Bình Định

195.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Mực Rim Bình Định

175.000 

Ẩm thực món khô thêm gia vị truyền thống

Đặc sản Bình Định Bà Tròn – Cá bò rim gia vị

60.000