ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh đậu xanh, đậu đen

50.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh hồng Tam Quan Bình Định

55.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh ít lá gai Bình Định

50.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh ít mặn nhân tôm thịt

70.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tét

110.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng mè trắng nhúng

55.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nhúng giòn Phù Mỹ

40.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nước dừa Tam Quan

70.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nướng mè đen

65.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nướng tôm

80.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh xu xê (phu thê) Bình Định

50.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá bò rim gia vị

60.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá bống biển cắt sợi

90.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá đù một nắng Bình Định

120.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá lao rim Bình Định

85.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá mai sa tế

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả bò Bình Định

180.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả bò gân

150.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả cá đồng tiền Quy Nhơn

120.000 VNĐ
Giảm giá!

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả cá miếng chiên Quy Nhơn

110.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Giảm giá!

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả lụa Bình Định

95.000 VNĐ 85.000 VNĐ

RƯỢU BÌNH ĐỊNH

Đác rim thơm

85.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Ghẹ sữa ram

90.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô bò miếng

380.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô bò sợi Bình Định

340.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá cơm một nắng

160.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá đổng

80.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá hố

130.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá lao

140.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm cá thu Bình Định

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm nêm Bình Định

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm nhĩ ngon loại 1

120.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm tôm Bình Định

75.000 VNĐ
180.000 VNĐ
40.000 VNĐ
Giảm giá!
110.000 VNĐ 100.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Rong biển khô

75.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Rượu bàu đá

85.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Rượu đậu xanh

150.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Rượu nếp

110.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Tré Bình Định

35.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Tương ớt xào Quy Nhơn

30.000 VNĐ