ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả bò Bình Định

180.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả bò gân

150.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả cá đồng tiền Quy Nhơn

120.000 VNĐ
Giảm giá!

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả cá miếng chiên Quy Nhơn

110.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Giảm giá!

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Chả lụa Bình Định

95.000 VNĐ 85.000 VNĐ
40.000 VNĐ
Giảm giá!
110.000 VNĐ 100.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Tré Bình Định

35.000 VNĐ