ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm cá thu Bình Định

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm nêm Bình Định

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm nhĩ ngon loại 1

120.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Mắm tôm Bình Định

75.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Tương ớt xào Quy Nhơn

30.000 VNĐ