ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng mè trắng nhúng

55.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nhúng giòn Phù Mỹ

40.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nước dừa Tam Quan

70.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nướng mè đen

65.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tráng nướng tôm

80.000 VNĐ