ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh đậu xanh, đậu đen

50.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh hồng Tam Quan Bình Định

55.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh ít lá gai Bình Định

50.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh ít mặn nhân tôm thịt

70.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh tét

110.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Bánh xu xê (phu thê) Bình Định

50.000 VNĐ