ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá bò rim gia vị

60.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá bống biển cắt sợi

90.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá lao rim Bình Định

85.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá mai sa tế

95.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Ghẹ sữa ram

90.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô bò miếng

380.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô bò sợi Bình Định

340.000 VNĐ
180.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Rong biển khô

75.000 VNĐ